DLA RODZICA

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca: Marzena Pernal

Zastępca : Magdalena Niemczyk

Skarbnik: Kinga Grzegorczyk

Sekretarz: Urszula Ruszała

Członkowie: Patrycja Padło

                      Beata Pelczar

                      Agata Boczar