Ogłoszenia

Regulamin Przedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Przedszkolaki lubią wiersze”

1.Organizator konkursu:

Przedszkola Gminnego w Iwoniczu-Zdroju

 

  1. Czas i miejsce konkursu:

Zgłoszenia do 22.05.2023r., rozstrzygnięcie konkursu 25.05.2023r. w Przedszkolu Gminnym w Iwoniczu-Zdroju.

 

  1. Cele konkursu:

-Popularyzowanie poezji dziecięcej

-rozwijanie zdolności recytatorskich

-zainteresowanie dzieci poezją

-prezentacja umiejętności dzieci

-rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności

 

  1. Zasady uczestnictwa:

– konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 3-6 lat

– konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego, krótkiego utworu poetyckiego  o dowolnej tematyce

– do udziału w konkursie dzieci przygotowują się w domu przy wsparciu rodziców

 

  1. Kryteria udziału:

Jury powołane przez organizatora dokona oceny wg kategorii wiekowej

– 3-4 latki

– 5-6 latki

oraz następujących kryteriów:

– dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

– interpretacja tekstu

– kultura słowa

– ogólny wyraz artystyczny

 

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, komisja ogłosi werdykt.

Dla laureatów I.II.III miejsca oraz wyróżnień przewidziane są nagrody.

Komisję konkursową powołuje organizator.

Decyzja komisji jest niepodważalna.

 

Regulamin Konkursu Plastycznego pod hasłem „Jan Paweł II – Wielki Polak”

Organizator konkursu:

Przedszkole Gminne im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

 

Cele konkursu:

  • Kultywowanie pamięci o Świętym Janie Pawle II;
  • Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Papieża Polaka;
  • Upowszechnianie wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II;
  • Promowanie młodych talentów;
  • Stosowanie różnorodnych technik plastycznych.

 

Warunki uczestnictwa:

Udział w konkursie mogą brać dzieci 5,6- letnie z placówek oświatowych z Gminy Iwonicz-Zdrój.

Format prac oraz technika dowolna.

Jedno dziecko może wykonać tylko jedną pracę.

Każdy oddział może przedstawić do 5 prac!

 

Każda praca powinna być opisana i zawierać:

– imię i nazwisko oraz wiek dziecka,

– adres placówki,

– imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca;

– zgodę rodzica na prezentację prac dzieci.

 

Prace należy dostarczyć do dnia 05.05.2023r.

Do Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

Al. Słoneczna 30

38-440 Iwonicz-Zdrój

 

Termin rozdania nagród zostanie podany po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia prac, a każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma dyplom i nagrodę.

 

Bliższych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu: 13 43 502 41