WYDARZENIA

Jubileusz 60-lecia Przedszkola w Iwoniczu-Zdroju
Przedszkolaki z Iwonicza-Zdroju z honorowym patronatem KUL
Dar Prezydenta RP
IV Zjazd Dyrektorów Szkół im. Jana Pawła II Diecezji Przemyskiej