Ramowy plan dnia

RAMOWY PLAN DNIA
 • 6:30-7:45 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy wg zainteresowań, gry, zabawy stolikowe, układanki.
 • 7:45-8:00 Ćwiczenia poranne, czynności higieniczne.
 • 8:00-8:30 Śniadanie.
 • 8:30-9:00 Zabawy dowolne dzieci, przygotowanie do zajęć dydaktycznych.
 • 9:00-9:30 Zajęcia dydaktyczne wg planu.
 • 9:30-11:30 Wycieczki, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy na Sali ćwiczeń, zabawy dowolne. Przygotowanie do obiadu.
 • 11:30-12:00 Obiad.
 • 12:00-14:00 Odpoczynek dzieci, zabawy integracyjne. Podwieczorek (maluchy).

  12:00-14:00 Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela. Praca indywidualna, praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym, zaplanowane zajęcia dodatkowe (grupy starsze).

 • 14:00-16:30 Prace porządkowe, zabawy według zainteresowań dzieci, rozchodzenie się dzieci.