Nasze przedszkole

Przedszkole w Iwoniczu-Zdroju istnieje od 60 lat. Obecny budynek przedszkola usytuowany jest w centrum uzdrowiska. Obok znajduje się ogrodzony plac zabaw. W 2006 roku został posadzony dąb szypułkowy na pamiątkę pierwszej rocznicy nadania imienia placówce, a w rocznicę 60-lecia placówki oraz na pamiątkę beatyfikacji patrona odsłonięto pamiątkowy obelisk.

Do przedszkola uczęszczają dzieci z terenu całej gminy. Od 2005 roku przedszkole nosi zaszczytne imię Jana Pawła II. Uroczystości odbyły się 18 maja w 85 rocznice urodzin patrona. Mszy św. przewodniczył ks. Bp Adam Szal. Placówka posiada Izbę Pamięci, w której są gromadzone pamiątki związane z patronem przedszkola. Dzięki temu przedszkolaki mogą poznawać fakty z życia patrona i obcować na co dzień z pamiątkami po Naszym Wielkim Rodaku, co jest istotnym elementem procesu wychowawczego i będzie procentować w przyszłości.  Również mieszkańcy Iwonicza i okolicznych miejscowości oraz przebywający w uzdrowisku kuracjusze i wczasowicze chętnie odwiedzają Izbę Pamięci. Wśród gości, którzy odwiedzili przedszkole i Izbę Pamięci , byli m.in.: abp Edward Nowak z Watykanu, abp Józef Michalik-Metropolita Przemyski przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, bp Marian Rojek, bp Adam Szal, prof. Gabriel Turowski – przyjaciel Jana Pawła II. Przedszkole zostało wpisane do ogólnopolskiej Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II. Nadrzędnym celem przedszkola jest szczęście i uśmiech dziecka. A biorąc sobie za patrona Jana Pawła II – placówka propaguje wartości, które głosił: miłość, dobro, tolerancję, poszanowanie każdego człowieka.

 W ostatnich latach został przeprowadzony gruntowny remont placówki:

 • dobudowano kondygnację i położono dach,
 • wymieniono stolarkę okienną,
 • przeprowadzono kapitalny remont łazienek,
 • wymieniono podłogi,
 • zmodernizowano i wyposażono kuchnię,
 • przeprowadzono remont ogrzewania i oświetlenia,
 • wymalowano budynek wewnątrz i na zewnątrz,
 • odnowiono magazyn żywieniowy,
 • zmodernizowano i doposażono plac,
 • zorganizowano i wyposażono salę gimnastyczną,
 • zostały zakupione nowe meble i wyposażenie do sal dydaktycznych.

W 2008 roku zostały pozyskane do placówki dwa centra komputerowe w ramach realizacji międzynarodowego programu nauczania początkowego KIDSMART. Od 2009 roku przedszkole realizuje trzyletni program edukacyjny finansowany ze środków unijnych  pt.”Przedszkolak odkrywa świat”. Projekt został wsparty również udziałem własnym Gminy Iwonicz-Zdrój. Program swym zasięgiem obejmuje wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w Iwoniczu-Zdroju, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, które mają trudności w przyswajaniu wiedzy i umiejętności, dzieci z wadami wymowy oraz dzieci wymagające pomocy psychologicznej. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług , świadczonych w systemie oświaty. W ramach zadań zawartych w programie są realizowane zajęcia z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej, językowej, grafomotorycznej, artystycznej i emocjonalno-społecznej. Został wydłużony również czas pracy przedszkola, które obecnie jest czynne od godziny 6.30 do godziny 17.00 od poniedziałku do piątku oraz w soboty od godz.7.00 do 15.00. Wszystkie dzieci objęte programem, otrzymują w dni powszednie podwieczorki a w soboty pełne wyżywienie. Aby zrealizować wszystkie działania programu, zostały  zakupione materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne, wyposażenie sali terapeutycznej i ogrodu przedszkolnego. Został również zakupiony sprzęt multimedialny w postaci laptopa wraz z oprogramowaniem do zajęć logopedycznych, telewizora LCD wraz z odtwarzaczem DVD oraz urządzenie wielofunkcyjne do obsługi projektu.

W pracy edukacyjno-wychowawczej z dziećmi,  wiele miejsca poświęca się poprawie efektów nauczania dzieci, wprowadzeniu aktywnych metod nauczania. Przedszkole ma opracowany program wychowawczy, w którym główny nacisk kładzie się na wyrabianie charakteru dzieci, postaw proekologicznych oraz wdrażanie do pozytywnych zachowań społecznych. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia, znane jest w środowisku z takich akcji jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, festyn rodzinny „Mama, tata i ja”, konkurs plastyczny „ Ojciec św. i dzieci”

Dzieci i nauczyciele od początku istnienia tj. od 1994 roku, corocznie biorą udział  w Festiwalu Twórczości Dziecięcej „Skrzacik” organizowanym przez GOK w Iwoniczu Zdroju, a także w innych imprezach organizowanych przez gminę i inne instytucje ( konkursy recytatorskie, plastyczne, itp.) zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą liczyć na pomoc nauczycieli oraz specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej. W przedszkole organizowane są zajęcia otwarte , cieszące się dużym zainteresowaniem, imprezy i uroczystości przedszkolne z udziałem rodziców, dziadków i rodzeństwa. Przedszkole pozyskuje wielu sojuszników w środowisku lokalnym, współpracuje, m.in. z GOK-iem, Stowarzyszeniem Przyjaciół Iwonicza Zdroju, placówkami oświatowymi z terenu gminy i powiatu.

W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i rytmiki. Wszystkie dzieci 6-letnie i chętne pięciolatki uczęszczają na zajęcia z religii.

Wychowankowie przedszkola uczestniczą w wielu uroczystościach i imprezach zarówno w przedszkolu jak i w środowisku lokalnym: pasowanie na przedszkolak, Dzień Papieski, rocznica odzyskania niepodległości, spotkanie ze św. Mikołajem, kiermasze świąteczne, wigilia, Jasełka, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” ,dzień babci i dziadka, bal karnawałowy, Dzień Patrona, gminny konkurs plastyczny o Janie Pawle II, festyn rodzinny „Mama tata i ja”, zakończenie roku szkolnego, cykl spotkań teatralnych, wycieczki do miejsc pamięci narodowej oraz zabytków historii znajdujących się w naszej miejscowości.

W przedszkolu opracowane zostały programy autorskie:

 • program wychowawczy,
 • program edukacji patriotycznej: ”Jan Paweł II – nasz patron”,
 • program edukacji przyrodniczej: „Jak zmienia się przyroda- zmiany w przyrodzie determinowane porami roku”,
 • program edukacji regionalnej: „ Zwyczaje i obrzędy Świąt Wielkanocnych”,
 • program edukacji zdrowotnej: „Odżywiajmy się zdrowo”,
 • program pracy z dzieckiem zdolnym.

Przedszkole współpracuje z innymi placówkami oświatowymi zarówno z terenu gminy jak i powiatu. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie. Placówka promuje się na łamach czasopism: „Echo Gminy Iwonicz-Zdrój”, „ Niedziela”, „Dziennik Polski”, „Totus Tuus”. Jest wydawana własna gazetka: „Nowinki przedszkolnej rodzinki”. Prowadzona jest Kronika oraz strona internetowa. Placówka należy do Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II.

W placówce wypracowano pewne rytuały, które stały się już tradycją: hymn przedszkola, tableau absolwentów, birety oraz togi dla dzieci kończących edukację przedszkolną, polonez, okolicznościowe dyplomy.

Do przedszkola uczęszcza 70 dzieci z terenu całej gminy.

Atutami przedszkola są:
 • lokalizacja,
 • odnowione i dobrze wyposażone sale dydaktyczne,
 • atrakcyjny plac zabaw,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych,
 • wykwalifikowany personel,
 • czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców.

W imieniu własnym oraz całej społeczności przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II pragnę wyrazić serdeczna wdzięczność wszystkim, którzy wspierali i wspierają nasze przedszkole. To dla nas radość mieć takie osoby.

Krystyna Włodarczyk – dyrektor przedszkola