Misja i wizja

Misja przedszkola
  1. Troszczymy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
  2. Tworzymy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami.
  3. Diagnozujemy osiągnięcia rozwojowe dziecka przy pomocy specjalistów i wykorzystaniu metod badawczych.
  4. Przygotowujemy wychowanków do następnego etapu edukacji.
  5. Dbamy o miłą atmosferę i dobre samopoczucie dzieci.
  6. Organizujemy zajęcia dodatkowe.
  7. Zapewniamy racjonalne wyżywienie.
  8. Wspieramy Rodziców w rozwiązywaniu trudności wychowawczych i dydaktycznych.
Wizja przedszkola