Gazetka przedszkolna

wrzesień/ pażdziernik2017

NOWINKI PRZEDSZKOLNEJ RODZINKI

PRZEDZSKOLE GMINNE

IM. JANA PAWŁA II 

W IWONICZU – ZDROJU 

TEL 1343 50241

WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2017

Dlaczego należy czytać dzieciom?

Współczesne dzieci dorastają w ubogim językowo środowisku. Kontakt z żywym słowem wyparła telewizja, której narzędziem nie jest język, lecz obraz. Tymczasem język jest narzędziem myślenia – w tym także matematycznego.

Skutki nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci:

 1. Nieumiejętność myślenia (oglądanie tv zmienia fizyczną strukturę mózgu dziecka); zanik wyobraźni, nieumiejętności przewidywania konsekwencji – w telewizji ważne jest tylko tu i teraz.
 2. Trudność z koncentracją (wartki potok obrazów tv uszkadza zdolność skupienia uwagi).
 3. Obniżenie wyników w nauce
 4. Postawa życiowa: niecierpliwość, potrzeba ciągłej zewnętrznej stymulacji, nieustanne oczekiwanie rozrywki oraz gratyfikacji bez pracy i wysiłku, szybkie popadanie w nudę.
 5. Zanik wrażliwości, znieczulenie na cudzą krzywdę w realnym życiu
 6. Lęk, niepokój, nieufność, pesymizm, cynizm, demoralizacja, agresja.
 7. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami, pogorszenie stosunków z członkami rodziny.
 8. Obniżenie umiejętności społecznych oraz inteligencji emocjonalnej.
  9. Brak czasu i chęci na inne zajęcia (sport, czytanie, własna twórczość, rozmowy).

Amerykańska Akademia Pediatrów zaleca rodzicom, by dzieci do 2 roku życia w ogóle nie oglądały telewizji, a dzieci starsze i nastolatki, nie korzystały dłużej niż 1-2 godziny dziennie z telewizji i komputera łącznie. Dlatego warto wrócić do starych, dobrych sposobów spędzania wolnego czasu. Badania naukowe potwierdzają, że codzienne czytanie dziecku dla przyjemności:

 • buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem
 • zapewnia emocjonalny rozwój dziecka
 • rozwija język, pamięć i wyobraźnię
 • uczy myślenia, poprawia koncentrację
 • wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka
 • poszerza wiedzę ogólną
 • ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w przedszkolu, a potem w szkole
 • uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu
 • zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów
 • chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury
 • kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie

Dlatego czytaj dziecku 20 minut dziennie – codziennie!

                         To już się wydarzyło:

31.08. – dzień adaptacyjny

15.09. – spotkanie z Policjantem

28.09. – pasowanie na starszaka

29.09. – spektakl ekologiczny w kinie „Wczasowicz”

2.10. – przedstawienie teatru żywego aktora „Pinokio”

6.10.- spotkanie z władzami Gminy p. Burmistrzem Witoldem Kocajem oraz Wiceburmistrzem p. Jackiem Ryglem. Wręczenie podziękowania od przedszkolaków za zakup tablicy interaktywnej do sali starszaków.

8.10.- uroczyste obchody XVII Dnia Papieskiego pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”

12.10.– obchody Dnia Edukacji Narodowej z udziałem pracowników emerytów przedszkola i Rady Rodziców

12.10 – warsztaty pszczelarskie

16.10. – zapalenie zniczy pod pomnikiem Jana Pawła II z okazji XXXIX rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża

19.10. – wycieczka do biblioteki w Iwoniczu – Zdroju

25.10.– udział dzieci w spektaklu teatralnym „Dorotka w krainie Oz” z cyklu „Teatr moich marzeń”- RCKP w Krośnie

26.10 – wycieczka do Urzędu Pocztowego

                    Nasz sukcesy

Natalia Pelczar, Amelia Mikulec w konkursie plastycznym ,,Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa” organizowanym przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży w Radymnie. Gratulujemy!

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy SPONSOROM spotkania z pszczelarzem:

– z grupy II średniaków: p.Patrycja Padło,  p.Urszula Ruszała,  p.Kinga Grzegorczyk,  p. Wioletta Miśko  p.Ewelina Wojtowicz

– z grupy II – Starszaków: p.Marta Zajdel,  p.Ewelina Kuczała, p.Katarzyna i Andrzej Mitas.           Dziękujemy!

……………………………………………..

Na spotkaniu z rodzicami została wybrana

RADA RODZICÓW:

Przewodniczący: Marzena Pernal

Z-ca: Magdalena Niemczyk

Skarbnik: Kinga Grzegorczyk

Sekretarz: Urszula Ruszała

Członkowie: Patrycja Padło, Agata Boczar, Beata Pelczar

Komisja rewizyjna: Sylwester Sokół, Łukasz Kubicki

Ogłoszenia

 • Prosimy o wpłacanie II raty na Radę Rodziców w kwocie 35zł do dnia 15.11.
 • W dniu 9.11. odbędzie się pokaz chemiczny dla dzieci

 

 

 

 

                

 

MAJ / CZERWIEC 2017