Odpłatności

OGŁOSZENIE!

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu,za m-c kwiecień, wynosi:

– wyżywienie: 21 dni po 5 zł=105zł

– opłata godzinowa-1zł za każdą rozpoczętą godzinę ( powyżej 6 godz. tzn. od 12.30 do 16.30)

Termin płatności: 10 i 11 kwietnia, w godzinach : od 6.30 do 15.30!