Odpłatności

OGŁOSZENIE!

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu,za m-c czerwiec, wynosi:

– wyżywienie: 19 dni po 5 zł=95zł

– opłata godzinowa-1zł za każdą rozpoczętą godzinę ( powyżej 6 godz. tzn. od 12.30 do 16.30)

Termin płatności: 12 i 13 czerwca, w godzinach : od 6.30 do 15.30!