Odpłatności

OGŁOSZENIE!

 

   Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, za m-c luty, wynosi:

-wyżywienie: 20 dni po 5 zł= 100zł

– opłata godzinowa-1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (powyżej 6 godz. tzn. od 12.30 do 16.30)

Termin płatności: 13, 14 luty w godzinach: od 6.30 do 15.30!