Ogłoszenia

Rytmika

W naszym przedszkolu, od miesiąca listopada, dzieci będą uczestniczyć w zajęciach rytmicznych. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w każdej grupie wiekowej. Głównym celem jest wyrobienie u dzieci koordynacji słuchowo ruchowej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki. Zajęcia sprawiają, że dzieci w sposób łatwy i przystępny przyswajają sobie pojęcia muzyczne.

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

WYPRAWKA -maluszki  

kapcie – na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania (podpisane),

koc i poduszka ( podpisane),

piżama wciągana, a nie zapinana na guziki (podpisana góra i dół),

ubrania na zmianę (wszystkie podpisane) do worka w szatni, w zależności od pory roku :

podkoszulka

bluzka

spodnie, spódniczka

skarpetki, rajstopy

torebka na zabrudzone, mokre rzeczy,

– pudełko chusteczek higienicznych (wyciąganych i podpisane)

– opakowanie chusteczek wilgotnych

-ryza papieru białego,

-blok techniczny,

-blok techniczny kolorowy,

-papier kolorowy,

-nożyczki(podpisane)

-klej w sztyfcie (duży)

-ręcznik z wieszakiem ( podpisany).

 

Wyprawka – średniaki, starszaki

– ryza papieru białego

– blok techniczny

– blok techniczny kolorowy

– papier kolorowy

– klej w sztyfcie

– kredki ołówkowe

– kredki woskowe

– plastelina (12 kolorów)

– nożyczki

– ołówek

– pędzel

– temperówka

– gumka do mazania

– teczka na prace (z gumką)

– strój gimnastyczny

– obuwie zastępcze

– kubek, szczoteczka, pasta, ręcznik

Proszę o podpisanie wszystkich przyborów.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Dyrektor Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju:
  • e-mail:przedszkole.iz@interia.pl
  • nr tel. :13 43 50241
 3. Dane osobowe  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych    i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe pani/pana dziecka będą przechowywane  przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).

Informujemy, że do końca bieżącego roku szkolnego artykuły na stronie przedszkola, dotyczące Państwa dzieci, będą zamieszczane na podstawie oświadczeń o zgodzie na publikację wizerunku dziecka, składanych we wrześniu 2017r. przez rodziców/opiekunów prawnych.

Jednocześnie przypominamy o możliwości weryfikacji swojej zgody na zamieszczanie informacji dotyczących Państwa dzieci na witrynie internetowej przedszkola.

OGŁOSZENIA

Psycholog, terapeuta integracji sensorycznej mgr Iwona Górka przyjmuje w Krośnie tel. kontaktowy:    728 488 936


 • Zapraszamy wszystkie dzieci z naszego przedszkola na zabawę karnawałową, która odbędzie się 27/01/2018 o godz. 9.00 w restauracji „Glorietta”
 • W związku z organizowaną w styczniu zabawą choinkową zwracamy się z prośbą o przyniesienie do przedszkola fantów (np. zabawki, przybory plastyczne, i inne rzeczy) na loterią, która odbędzie się podczas zabawy.

 • Ubezpieczenie dzieci 45 złotych. Płatne do 22. 09.2017
 • Rada Rodziców kwota 70 zł. Płatne w dwóch ratach 35 zł do 15 .10. i kolejne 35 złotych do 15. 11. 2017
 • Uroczystość Pasowania na Starszaka w naszym przedszkolu odbędzie się 28. 09.2017 o godz. 9.00

          Pasowane będą dzieci z rocznika 2011 czyli wszystkie sześciolatki.

         Na uroczystość zapraszamy Rodziów dzieci 6- letnich.