Kadra

DYREKTOR:

mgr Krystyna Włodarczyk


Grupa I – maluchy:

 • mgr Krystyna Włodarczyk
 • p. Halina Cyran

Pracownicy administracji i obsługi

p. mgr Ewa Turek – intendent

p. Krystyna Brzana – kucharka

p. mgr Magdalena Gruchlik – pomoc nauczyciela

p. Agnieszka Loś – pomoc nauczyciela

p. Agata Zając – woźna

Gr II – średniaki:

 • mgr Edyta Buczek
 • mgr Agata Rajchel
Gr III – starszaki:

 • mgr Urszula Kenar
 • mgr Martyna Nycz
 • Religia – ks. mgr Paweł Chyliński
 • Język angielski – p. mgr Martyna Nycz
 • Logopeda – p. mgr Elżbieta Fornal
 • Psycholog – p. mgr Aleksandra Kustra
 • Pedagog specjalny – p. mgr Sabina Jaracz
 • Rytmika – p. mgr Agata Rajchel