Kadra

DYREKTOR:

mgr Krystyna Włodarczyk


Grupa I – maluchy:

 • mgr Krystyna Włodarczyk
 • mgr Magdalena Gruchlik

Pracownicy administracji i obsługi

mgr Ewa Turek – intendent

 Krystyna Brzana – kucharka

 Gabriela Wejksza- pomoc nauczyciela

Małgorzata Fijałkowska- pomoc nauczyciela

 Agnieszka Loś – pomoc nauczyciela

 Agata Zając – woźna

Gr II – średniaki:

 • mgr Urszula Kenar
 • mgr Martyna Nycz
 • lic. Anna Pawłowska (zastępstwo)
Gr III – starszaki:

 • mgr Edyta Buczek
 • mgr Agata Rajchel
 • Religia – ks. dr Łukasz Buczek
 • Język angielski – mgr Agnieszka Szczurek
 • Logopeda – mgr Karolina Józefowicz
 • Oligofrenopedagog – mgr Elżbieta Fornal
 • Psycholog –  mgr Aleksandra Gromadzka
 • Rytmika –  mgr Agata Rajchel