Kadra

DYREKTOR:

mgr Krystyna Włodarczyk


Grupa I – maluchy:

  • mgr Krystyna Włodarczyk
  • p. Halina Cyran

Pracownicy administracji i obsługi

p. mgr Ewa Turek – intendent

p. Krystyna Brzana – kucharka

p. Magdalena Gruchlik – pomoc nauczyciela

p. Agnieszka Loś – pomoc nauczyciela

p. Agata Zając – woźna

Gr II – średniaki:

  • mgr Urszula Kenar
  • mgr Edyta Buczek
Gr III – starszaki:

  • mgr Agata Rajchel
  • mgr Martyna Nycz
  • Religia – ks. mgr Paweł Chyliński
  • Język angielski – p. mgr Agnieszka Szczurek
  • Logopeda – p. mgr Elżbieta Fornal
  • Psycholog – p. mgr Magdalena Łożańska