WYDARZENIA

Jubileusz 60-lecia Przedszkola w Iwoniczu-Zdroju
Przedszkolaki z Iwonicza-Zdroju z honorowym patronatem KUL
Dar Prezydenta RP