wrzesień

20wrz2021

W związku z niesprzyjającą pogodą planowany na dnia 22 września Piknik rodzinny oraz planowana na 24 września wycieczka starszych grup do Godowej zostają przełożone na inny termin.

6wrz2021

Zasady wnoszenia opłat za pobyt i wyżywienie dziecka
w Przedszkolu Gminnym im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu są naliczane „z dołu”, tzn. za miesiąc kalendarzowy, w którym dziecko korzysta z usług  żywieniowych. Wpłaty należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną na konto bankowe w terminie do 15 dnia miesiąca. […]