październik

17paź2017

Dzieci z naszego przedszkola chcąc upamiętnić rocznicę wyboru papieża Jana Pawła II, odwiedziły pomnik oraz zapaliły znicze.

 

2paź2017

Nasze przedszkole odwiedził teatrzyk z występem pt. „Pinokio”.

Dzieci z zaciekawieniem śledziły losy chłopca z drewna.

2paź2017

Jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach, co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady, co robić z elek­trośmieci­ami – to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione zostały spek­taklu eko­log­icznym.

[…]