Język angielski

Poniżej znajdą Państwo zadania z języka angielskiego dla poszczególnych grup wiekowych: STARSZAKI, ŚREDNIAKI, MALUSZKI. Są to zadania w podręcznikach oraz ćwiczenia on-line.

Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony https://www.diki.pl/ w sytuacji, gdy chcą Państwo się upewnić jak wymawia się poszczególne słówka w języku angielskim:

– wchodzimy na stronę Diki

– wpisujemy słówko i klikamy „lupę”

– klikamy symbol „głośnika” obok słówka (usłyszymy wymowę)

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (22.06.)

Utrwalenie rymowanki: „Wheels, wheels, on the road” 

Słownictwo/wyrażenia:

What does Lucia hears? Listen and choose the correct pictures. – Co słyszy Luicja? Posłuchaj i wybierz odpowiednie obrazki/zdjęcia.

Listen and retell the story. What is different in the pictures. – Słuchaj i opowiedz historyjkę. Co się nie zgadza na obrazkach.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 79.

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI ŚRODA (24.06.)

Utrwalenie piosenki „At the corssing”

Słownictwo/wyrażenia:

How are you feeling today? – Jak się dzisiaj czujesz?

Witch shadow belongs to witch object? – Który cień pasuje do przedmiotu?

What do you see? Chose the correct picture and say the word. – Co widzisz? Wybierz prawidłowy obrazek i nazwij go.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 81.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (22.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Piosenka: „Look arround”

 1. Look around, look around

What animals can you see?

I can see a tiger looking at me.

Roar roar.

 1. Look around, look around

What animals can you see?

I can see a zebra looking at me.

Whinny whinny

 1. Look around, look around

What animals can you see?

I can see an elephant looking at me.

Baraag baraag

 1. Look arround, look arround

What animals can you see?

I can see a parrot looking at me.

Squawk squawk

 1. Look around, look around

What animals can you see?

I can see a giraffe looking at me.

Bleat bleat

Powtórzenie piosenki: “Shapes everywhere”

Słownictwo/wyrażenia:

Look around – rozejrzyj się

What animals can you see? – Jakie widzisz zwierzęta?

I can see a tiger looking at me. – Widzę patrzącego na mnie tygrysa.

Listen and put the pictures in the order. – Słuchaj i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

Show me circles. – Pokaż mi koła.

Listen and answer. – Słuchaj i odpowiedz (na pytania)

Find the way home. – Znajdź drogę do domu.

tiger – tygrys

zebra – zebra

parrot – papuga

giraffe – żyrafa

elephant – słoń

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Powtórzenie piosenka: „A rainbow”

Słownictwo/wyrażenia:

Play the game. – Zagraj w grę.

Listen and match. – Sluchaj i połącz.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

rainbow – tęcza

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (24.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Rymowanka: „Wild animals”

 1. Orange and black, orange and black.

A giraffe eating trees is orange and black.

 1. Black and white, black and white.

A zebra eating grass is black and white.

 1. Big and brown, big and brown.

An elephant in the mud is big and brown.

A zebra eating grass is black and white.

 1. Orange and black, orange and black.

A tiger in the bush is orange and black.

 1. Blue and green, blue and green

A parrot in a tree is Bblue and green.

Powtórzenie piosenki: „Look arround”

Wyrażenia:

What is missing? – Czego brakuje?

What animal is it? – Jakie to jest zwierzę?

Is it an elephant? Czy to jest słoś?

It is a bird. – To jest prak.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjkę.

Wykonaj medal dla taty z podręcznika “English Play Box 2” strona 79.

Link do ćwiczeń on-line1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Utrwalenie piosenki: „A rainbow”

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Red, orange and yellow!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Green and blue!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Indigo and violettoo!

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Watch and listen. – Oglądaj i słuchaj.

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI PONIEDZIAŁEK (22.06.)

Utrwalenie piosenki: “Family song”

Wyrażenia:

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Choose the correct picture. – Wybierz właściwy obrazek.

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI ŚRODA (24.06.)

Utrwalenie piosenki: “Family song”

Wyrażenia:

Listen and answer. – Słuchaj i odpowiedz.

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Fine the family. Znajdź rodzinę.

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (15.06.)

Rymowanka: „Wheels, wheels, on the road”

1.      Wheels, wheels, on the road

Round and round they go!

Wheels, wheels, on the track

Some are fast and some are slow.

A train is fast and some are slow.

Round and round they go.

2.      Wheels, wheels, on the road

Round and round I love them all!

Wheels, wheels, on the track

Some are big and some are small.

A lorry is big and a scooter is small.

Round and round they go.

Słownictwo/wyrażenia:

Fast – szybko

slow – wolno

big – duży

small – mały

Match the story cards with the sentences. – Dopasuj karty opowieści do zdań.

Look, listen and repeat. – Spójrz, słuchaj i powtarzaj.

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj rymowankę.

Put the missing wheels in the right places. – Umieść brakujące koła we właściwych miejscach

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 77.

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI ŚRODA (17.06.)

Powtórzenie i utrwalenie piosenki „At the corssing”

Słownictwo/wyrażenia:

plane – samolot

boat – łódź

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Choose the correct objects. – Wybierz właściwe przedmioty.

Show me a yellow plane. – Pokaż mi żółty samolot.

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj rymowankę.

Look at the pictures – find 5 differences. – Popatrz na obrazki – znajdź 5 różnic.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 78.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (15.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Piosenki: “Shapes everywhere”

 1. Shapes, shapes everywhere!

Look at the sun,

It’s circle, it’s a big circle!

I can draw a big circle.

 1. Shapes, shapes everywhere!

Look at the button,

It’s circle, it’s a small circle!

I can draw a small circle.

 1. Shapes, shapes everywhere!

Look at the window,

It’s square, it’s a big square!

I can draw a big square.

 1. Shapes, shapes everywhere!

Look at the cheese,

It’s triangle, it’s a small triangle!

I can draw a small triangle.

Shapes, shapes everywhere!

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, listen and repeat. – Oglądaj, słuchaj i powtarzaj.

shapes – kształty

triangle – trójkąt

circle – koło

square – kwadrat

sun – słońce

cheese – ser żółty

house – dom

one – jeden

two – dwa

three – sześć

six – sześć

seven – siedem

eight – osiem

nine – dziewięć

ten – dziesięć

zero – zero

Connect the dots. – Połącz kropki.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Colour the house. – Pokoloruj dom.

I’m thinking of a shape, it’s not a circle. – Myślę o kształcie, który nie jest kołem.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Witch shape is next? – Który kształt jest następny?

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Is it numer nine? – Czy to jest cyfra dziewięć?

No, it isn’t. Nie, nie jest.

Yes, it is. – Tak, jest.

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj opowiści.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wyrażenia:

Look at the pictures – what is missing? – Popatrz na obrazki – czeho brakuje?

Listen and put the pictures in the order. – Słuchaj i ułóż obrazki w kolejności.

Colour the shapes. – Pokoloruj kształty.

With is next? – Który jest następny?

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 73.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (17.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Rymowanka: “I can count shapes”

Shapes 1, 2, 3.

Square, circle and triangle.

Shapes 4, 5, 6.

Square, circle and triangle.

Shapes 7, 8, 9.

Square, circle and triangle.

Ten. What can it be?

A…

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10 shapes!

Utrwalenie piosenki „Shapes everywhere”

Wyrażenia:

Look at the numbers – what’s missing? – Spójrz na cyfry – której brakuje?

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Look at the pictures – what is different. – Popatrz na obrazki – czym się różnią?

Put the picture together. – Ułóż obrazek.

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Piosenka: „A rainbow”

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Red, orange and yellow!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Green and blue!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has a lot of colours.

Indigo and violettoo!

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Watch and listen. – Oglądaj i słuchaj.

colours – kolory

blue – niebieski

green – zielony

orange – pomarańczowy

red – czerwony

yellow – żółty

a rainbow – tęcza

Listen and chose. – Słuchaj i wybierz.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI PONIEDZIAŁEK (15.06.)

Utrwalenie rymowanki: “Hello Family”

Wyrażenia:

Watch, liesten and chant. – Oglądaj, słuchaj i mów rymowankę.

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Is this brother? – Czy to jest brat?

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI ŚRODA (17.06.)

Utrwalenie piosenki: “Family song”

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

With picture is not correct? – Który obrazek jest niewłaściwy?

Listen and put the pictures in the order. – Posłuchaj i ułóż obrazki w kolejności.

Link do ćwiczeń on-line.

Zabawa ruchowa – link.

 

 

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (08.06.)

Utrwalenie piosenki: „At the crossing”

Wyrażenia:

Look at the pictures – witch object is missing? – Spójrz na obrazki – którego przedmiotu brakuje?

Listen and choose correct vehicle. – Słuchaj i zaznacz właściwy pojazd.

Connect the dots to find out how Play Box get to the school. – Połącz kropki, aby się dowiedzieć jak Play Box dociera do szkoły.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 75.

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI ŚRODA (10.06.)

Wyrażenia:

What comes next in the sequence? – Który obrazek będzie następny w kolejności?

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjki.

Listen and match each child with transport they went home on. –  Słuchaj i połącz dzieci ze środkami transport, którymi pojechały do domu.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 76.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (08.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie piosenki: “This my body”

Rymowanka: “I am a robot”

I am a robot.

I move like a robot.

Arm up, arm down.

Leg up, leg down.

Head up, head down.

I am a robot

Słownictwo/wyrażenia:

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjki.

What is missing? – Czego brakuje?

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

What is this? -play the game. – Co to jest? –zagraj w grę.

Wykonaj kartę pracy z podręcznika „English Play Box 2” strona 79 (medal na „Dzień Taty”).

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Watch and listen to the story, witch words are missing? – Oglądaj słuchaj, któ®ych słow brakuje?

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Draw – Play Box is green. – Narysuj zielonego Play Boxa.

Utrwalenie pisoenki „Schapes”

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 69.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (10.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie rymowanki: “I am a robot”

Słownictwo/wyrażenia:

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Who is Play Box talking with in the story? – Z kim rozmawiał Play Box w historyjce?

Listen and choose. – Słuchaj i zaznacz.

What is this? -play the game. – Co to jest? –zagraj w grę.

What is it? – Co to jest?

Piosenka: “This my body”

Link do ćwiczeń on-line1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Look at the pictures, What is missing? – Spójrz na obrazki, czego brakuje?

Listen and put the pistures in order. – Słuchaj u ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

Colour the shapes. – Pokoloruj figury.

Which is next. – Co będzie następne?

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 71.

 

MALUSZKI PONIEDZIAŁEK (08.06.)

Utrwalenie piosenki „Family”

Wyrażenia:

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Is this brother or sister? – Czy to jest brat czy siostra?

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjki.

Find the way to brother, sister and baby. – Znajdź drogę do brata, siostry i dziecka.

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI ŚRODA (10.06.)

Rymowanka: “Hello Family”

 1. Where’s daddy?

Hello!

There you are daddy!

Hello daddy!

 1. Where’s mummy?

Hello!

There you are mummy!

Hello mummy!

 1. Where’s brother?

Hello!

There you are brother!

Hello brother!

 1. Where’s sister?

Hello!

There you are sister!

Hello sister!

 1. Where’s baby?

Hello!

There you are baby!

Hello baby!

Słownictwo/wyrażenia:

Listen and put the pictures in order.

Watch, liesten and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Choose the correct picture. – Wybierz prawidłowy obrazek.

Link do ćwiczeń on-line.

Zabawa ruchowa.

 

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (01.06.)

Link do ćwiczeń on-line.

Słownictwo/wyrażenia:

Monday – poniedziałek

Tuesday – wtorek

Wednesday – środa

Thursday – czwartek

Friday – piątek

Saturday – sobota

Sunday – niedziela

What day is it today? – Jaki jest dzisiaj dzień?

Is it Monday? – Czy jest poniedziałek?

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Choose the one odd out. – Wybierz niepsujący element.

Play the game. – Zagraj w grę.

How do you feel about each activiti. – Co sądzisz o ćwiczeniach.

Piosenka “The days of the week

 • Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.
 • What day is it today?
 • Is it Monday?
 • No.
 • Is it Tuesday?
 • No.
 • Is it Wednesday?
 • No.
 • Is it Thursday?
 • Is it Friday?
 • Yes.
 • It’s Friday today!
 • Hooray!

 

STARSZAKI ŚRODA (03.06.)

Link do ćwiczeń on-line 1.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 71-73.

Wyrażenia:

Look at these means of transport. Make the noises and do minds for them.- Spójrz na te środki transportu.Wydawaj dźwięki i myśl o nich.

scooter- hulajnoga

bike – rower

bus – autobuscar – auto

train – pociąg

tractor – traktor

lorry – ciężarówka

motorbike – motocykl

wheel – koło

Listen and match –repeat the words. – Połuchaj i połącz – powtarzaj słowa.

Listen and choose the vehicles you hear. – Słuchaj i wybierz pojazdy, które słyszysz.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Piosenka: „At the crossing”

1.      Walk down the road, stopat the crossing.

Look and listen.What can I hear? Beep beep!

Is it a bus? Is it a bike?

Look it’s a red car, beep beep!

2.      Walk down the road, stopat the crossing.

Look and listen.What a can I hear? Beep beep!

Is it a scooter? Is it a train?

Look it’s a blue motorbike, beep beep!

3.      Walk down the road, stopat the crossing.

Look and listen.What a can I hear? Beep beep!

Is it a tractor? Is it a lorry?

Look it’s a green lorry, beep beep!

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (01.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

Listen and choose. – Słuchaj i wybierz.

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Who is the member of the Zippo famity? – Kto jest członkiem rodziny Zippo?

Who is it? – Kto to jest?

Look and choose. – Spójrz i wybierz.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Play the game. – Zagraj w grę.

Listen and put the pictures in right order. – Słuchaj i ułóż obrazki w odpowiedniej kolejności.

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

shapes – figury/kształty

big – duży

small – mały

I can draw them in the air. – Umiem je rysować w powietrzu.

Match. – Połącz.

Piosenka: “Big circle”

 1. Big shapes, small shapes, shapes everywhere.

A big circle, a small circle.

I can draw them in the air.

 1. Big shapes, small shapes, shapes everywhere.

A big triangle, a small triangle.

I can draw them in the air.

 1. Big shapes, small shapes, shapes everywhere.

A big square, a small square.

I can draw them in the air.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 68.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (03.06.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

What or who is it? – Kto lub co to jest?

Watch and listen. – Oglądaj i słuchaj.

arm – ręka

arms – ręce

hand – dłoń

hads – dłonie

leg noga

legs – nogi

foot – stopa

feet – stopy

tummy – brzuch

eye – oko

eyes – oczy

ear – ucho

ears – uszy

nose – nose

mouth – usta

head – głowa

Wath, listen and repeat. – Oglądaj, słuchaj i powtarzaj.

What is this? – Co to jest?

Piosenka: “This my body”

 1. This is my body! Look at me!

I’ve got 2 arms! 1, 2!

I can wave my arms up high!

These are my arms! Look at me!

 1. This is my body! Look at me!

I’ve got 2 hands! 1, 2!

I can clap my hands up high!

These are my hands! Look at me!

 1. This is my body! Look at me!

I’ve got 2 feet! 1, 2!

I can stamp my feet down low!

These are my feet! Look at me!

 1. This is my body! Look at me!

I’ve got 1 tummy! Just 1!

I can shake my tummy down low!

This is my tummy! Look at me!

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Put the picture together. – Ułóż obrazek.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Witch picture is from the story? – Który obrazek jest z historyjki?

Link do ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (01.06.)

Słówka/wyrażenia:

Watch, liesten and repeat. – Oglądaj, słuchaj i powtarzaj.

mummy – mama

daddy – tata

sister – siostra

brother – brat

baby – dziecko

Play the game. – Zagraj w grę.

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Piosenka: „Family”

Family, family, I love my family!

Family, family, they love me!

Mother, mother, mother.

Sister, sister, sister.

Brother, brother, brother.

Baby, baby, baby.

Father, father, father.

Big or small, amall or big –

Family, Family, they love me!

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (01.06.)

Słownictwo/wyrażenia:

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Who is missing? – Kogo brakuje?

Match.- Połącz/dopasuj.

Link do ćwiczeń on-line.

Zabawa ruchowa:

 

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (25.05.)

Wyrażenia:

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Look at the pictures, what is different? – Spójrz, na obrazki, czym się różnią?

Listen and match. – Słuchaj i połącz/dopasuj.

Utrwalenie słownictwa i piosenki „On the farm”.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 65-66.

 

STARSZAKI ŚRODA (27.05.)

Wyrażenia:

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Look at the pistures, how the animals feeling? – Spójrz na obrazki, jak czują się zwierzęta?

Look, listen and choose. – Spójrz, posłuchaj i wybierz/zaznacz.

How are you feeling today? – Jak się dzisiaj czujesz?

I am  sad. – Jestem smutny.

I am happy. Jestem wesoły.

I am calm. – Jestem spokojny.

I am frightend. – Boję się.

I am angry. – Jestem zły/ zdenerwowany.

I am surprised. – Jestem zaskoczony.

I am worried. – Jestem zmartwiony.

I laugh. – Śmieję się.

Put the pictures together. – Ułóż obrazek.

What animal you see? – Jakie zwierzę widzisz?

Listen and put the pictures in the same order. – Posłuchaj i ułóż obrazki w takiej samej kolejności.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strona 67-69.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (25.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo:

throw – rzuć

kick – kopnij

roll – potocz

bounce – odbij

pass – odrzuć

Wyrażenia:

Look, listen and repeat. – Spójrz, słuchaj i powtórz.

Play the game. – Zagraj w grę.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and find. – Słuchaj i znajdź.

Where is (the number one)? – Gdzie jest cyfra jeden?

Watch and listen to the story. Do you know witch words are missing? – Oglądaj i słuchaj historyjki. Wiesz, jakich słów brakuje?

How do you feel about each activity? – Jak się czułeś wykonując kolejne zadania?

Piosenka “Throw the ball to mummy:

 1. Throw the ball to mummy, mummy, mummy.

Throw the ball to mummy, 1-2-3.

 1. Kick the ball to daddy, daddy, daddy.

Kick the ball to daddy, 1-2-3.

 1. Roll the ball to baby, baby, baby.

Roll the ball to baby, 1-2-3.

 1. Bounce the ball to brother, brother, brother.

Bounce the ball to brother, 1-2-3.

 1. Pass the ball to sister, sister, sister.

Pass the ball to sister, 1-2-3.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wyrażenia:

match – połącz

Listen and choose. Słuchaj i wybierz.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Connect the dots and color the picture. – Połącz kropki i pokoloruj obrazek.

Piosenka „Shapes”:

Shapes, shapes, I know three shapes.

A circle, a circle goes round and round.

A triangle, a triangle, 1, 2, 3.

A square, 1, 2, 3 and 4.

I know shapes: a circle, a triangle and a square.

Link do ćwiczeń on-line.

 

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 67.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (27.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

Who i sit? – Kto to jest?

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

This is granny. – To jest babcia.

This is grandpa. – To jest dziadek.

girl – dziewczynka

boy – chłopiec

children – dzieci

Is it a boy or a girl? – To jest chłopiec czy dziewczynka?

Listen and match. – Słuchaj i połącz/dopasuj.

Choose – wybierz

Stand u pif you are a girl. – Wstań jeżeli jesteś dziewczynką.

Sit down if you are a boy. – Usiądź jeżeli jesteś chłopcem.

Put your hands up. – Podnieś ręce w górę.

Put your hands down. – Opuść ręce w dół.

clap – klaszcz

Utrwalenie piosenki  “Throw the ball to mummy”

Link do ćwiczeń on-line1.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit4%2Fscript_00002.emt.xml&title=Lekcja+2&api=13

Link do ćwiczeń on-line 2.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit4%2Fscript_00003.emt.xml&title=Lekcja+3&api=13

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Play the game. – Zagraj w grę.

Is it a square? – Czy to jest kwadrat?

Yes, it is. – Tak, jest. (Tak to jest kwadrat)

Is it big? – Czy jest duży?

Yes, it is. – Tak, jest (duży).

It is smoll. – Jest mały.

Match. – Połącz.

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjki.

Utrwalenie piosenki “Shapes”

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (25.05.)

Wyrażenia:

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Look at the pictures, what is different? – Spójrz na obrazek, znajdź różnice.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (27.05)

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, liesten and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Listen and choose the toys from the song. – Posłuchaj i wybierz zabawki z piosenki.

Put the picture together. – Ułóż obrazek.

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (18.05.)

Utrwalenie słownictwa i piosenki „On the farm”.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 64.

 

STARSZAKI ŚRODA (20.05.)

Utrwalenie słownictwa „Baby animals” i historyjki obrazkowej z poprzedniej lekcji.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strona 63.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (18.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo i wyrażenia „School”

read a book – czytać książkę

erase with a rubber – mazać gumką

draw with a pencil – rysować ołówkiem

colour with crayons – kolorować kredkami

paint with paints – malować farbami

It’s a rubber. – To jest gumka.

Thera are crayons. – To są kredki.

Are they crayons? – Czy to sa kredki?

Yes, they are. – Tak, to są (kredki).

No, they aren’t. – Nie to nie są (farby).

Is this a pencil? – Czy to jest ołowek?

Yes, it is. – Tak, to jest (ołówek).

No, it isn’t. – Nie, to nie jest (ołówek).

Piosenka “What we can do in a classroom?”

What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s read a book.

What do you say?

Yes! Let’s read a book today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s draw with a pencil.

What do you say?

Yes! Let’s draw with a pencil today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s erase with a rubber.

What do you say?

Yes! Let’s erase with a rubber today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s colour with crayons.

What do you say?

Yes! Let’s colour with crayons today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s paint with paints.

What do you say?

Yes! Let’s paint with paints today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Podsumowanie rozdziału „Pets”

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (20.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

one – jeden

two – dwa

three – trzy

four – cztery

five – pięć

I’m thinking about numer – it’s not five. – Myślę o cyfrze – to nie jest pięć.

Rymownaka „Let’s count”

There is 1 book.

There is 1 book.

There is 1 book and 2 rubbers.

There is 1 book and 2 rubbers.

There is 1 book, 2 rubbers and 3 pencils.

There is 1 book, 2 rubbers and 3 pencils.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils and 4 paints.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils and 4 paints.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils, 4 paints and 5 crayons.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils, 4 paints and 5 crayons.

In my classroom.

In my classroom.

Link do ćwiczeń on-line1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

aye (s) – oko (oczy)

nose – nos

mouth – usta/buzia

This is a circle. – To jest koło.

This is a square. – To jest kwadrat.

This is a triangle. – To jest trójkąt.

big – duży

small – mały

Piosenka “Shapes”

Shapes, shapes, I know three shapes.

A circle, a circle goes round and round.

A triangle, a triangle, 1, 2, 3.

A square, a square, 1, 2, 3 and 4.

I know shapes: a circle, a triangle and a square.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 64-65.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (18.05.)

Rymownaka “Let’s play!”

 1. Orange teddy. Orange teddy.

Let’s play with orange teddy today.

 1. Red car. Red car.

Let’s play with red car today.

 1. Green ball. Green ball.

Let’s play with green ball today.

 1. Yellow book. Yellow book.

Let’s play with orange teddy today.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (20.05)

Słownictwo/wyrażenia:

favourite – ulubiony

My favourite toy is an orange boll. – Moją ulubioną zabawką jest pomarańczowa piłka.

My favourite toy is a green teddy.- Moją ulubioną zabawką jest zielony miś.

Utrwalenie rymownaki „Let’s play!”

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (11.05.)

Słownictwo:

pig – świnia

cow – krowa

goat – koza

horse – koń

cat – kot

sheep – owca

dog – pies

bird – ptak

rabbit –

chicken – kurczak

duck – kaczka

Piosenka: „On the farm”

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a pig, oink, oink,

a pig, oink oink, a pig, oink oink?

Yes! Here’s a pig, oink oink,

A lovely pink pig on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a cow, moo, moo,

a cow, moo moo, a cow, moo moo?

Yes! Here’s a cow, moo moo,

A black and white cow on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a horse, neigh neigh, a horse,

Neigh neigh, a horse, neigh neigh?

Yes! Here’s a horse, neigh neigh,

A lovely black horse on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a sheep, baa baa,

a sheep, baa baa, a sheep, baa baa?

Yes! Here’s a sheep, baa baa,

a lovely white sheep on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a chicken, cluk, cluk,

a chicken, ccluck cluck, a chicken, cluck cluck?

Yes! Here’s a chicken, cluck cluck,

a lovely brown chicken on the farm.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 59.

 

STARSZAKI ŚRODA (13.05.)

Słownictwo:

calf – cielę

lamb – owieczka

chick – pisklę/kurczątko

duckling – kaczątko

Utrwalenie słownictwa i piosenki z poprzedniej lekcji.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 60-61.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (11.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wyrażenia:

Point to the blue T-shirt. – Wskaż niebieską koszulkę.

Put your hand up if you like blue. – Podnieś rękę, jeżeli lubisz niebieski.

I like blue. – Lubię niebieski.

Wat’s your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor?

My favourite color is blue. – Mój ulubiony kolot to niebieski.

It’s not blue. – To nie jest niebieski.

Piosenka: “Put your hand up if you like blue.”

 1. Point to the blue T-shirt,

I like blue.

Point to the blue T-shirt.

Put your hand up if you like blue.

 1. Point to the green T-shirt,

I like green.

Point to the green T-shirt.

Put your hand up if you like green.

 1. Point to the orange T-shirt,

I like orange.

Point to the orange T-shirt.

Put your hand up if you like orange.

 1. Point to the red T-shirt,

I like red.

Point to the red T-shirt.

Put your hand up if you like red.

 1. Point to the yellow T-shirt,

I like yellow.

Point to the yellow T-shirt.

Put your hand up if you like yellow.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

Link do ćwiczeń on-line 4.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 63.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (13.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie słownictwa i wyrażeń związanego z kolorami.

Is it blue? – Czy to jest niebieskie?

Yes, it is. – Tak, to jest (niebieskie).

No, it isn’t. – Nie, to nie jest (niebieskie)

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wyrażenia:

I’ve got a yellow fish. – Mam żółtą rybę.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (11.05.)

Słownictwo/wyrażenia:

What is it? – Co to jest?

It’s a boll. – To jest piłka.

Utrwalenie piosenki “Com and play with me!”

Link do ćwiczeń on-line.

https://englishplaybox.pl/data/media/level1/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00002.emt.xml&title=Lekcja+2&api=13

 

ŚRODA (13.05)

Wyrażenia:

What is missing? – Czego brakuje?

Put away your toys Paly Box! – Odłóż swoje zabawki na miejsce Play Box!

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (04.05.)

Utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji.

Powtórzenie piosenki: „How are you feeling today?”

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 53-54.

 

STARSZAKI ŚRODA (06.05.)

Utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji.

Link do historyjki obrazkowej –„PICTURE STORY”.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 55-57.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (04.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie poznanego słownictwa.

Link do ćwiczeń on-line.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) – jeżeli pozostały w książce jakieś niewykonane karty, należy je uzupełnić.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 59.

Słownictwo/wyrażenia:

Let’s feed the dog. – Nakarmmy psa.

Tweet! – Ćwir!

Miaow!– Miał!

Woof!– Chał!

Swish!– Szu!

Flap!– Klap!

Rymowanka: “Pets Chant”

One yellow bird. Tweet! Tweet!

Two orange cats. Miaow! Miaow!

Three red dogs. Woof! Woof!

Four blue fish. Swish! Swish!

Five green turtles. Flap! Flap!

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (06.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Przypomnienie słownictwa związanego z kolorami.

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Is it a fish? – Czy to jest ryba?

Yes, it is. – Tak, jest.

No, it

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 61.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

Powtórzenie piosenki „I love pets”.

Utrwalenie rymowanki: “Pets Chant”

One yellow bird. Tweet! Tweet!

Two orange cats. Miaow! Miaow!

Three red dogs. Woof! Woof!

Four blue fish. Swish! Swish!

Five green turtles. Flap! Flap!

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (04.05.)

Utrawalenie piosenki „A rainbow”, nazw kolorów, rynowanki „What’s your favourite colour?”.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (06.05)

Słownictwo:

book – książka

doll – lalka

car – samochód

teddy – miś

boll – piłka

Com and play with me! – Choć się ze mną pobawić!

drive – jeździć

bounce – odbijać

cuddle – przytulać

read – czytać

tee – herbata

Piosenka: Com and play with me!

 1. Come and play with me.

Let’s drive a car, let’s bounce a ball.

Come and play with me.

 1. Come and play with me.

Let’s cuddle a teddy, let’s read a book.

Come and play with me.

 1. Come and play with me.

Let’s have tea with baby doll

Come and play with me.

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Słownictwo:

feelings – uczucia

happy – szczęśliwy

sad – smutny

frightened – przerażony

calm – spokojny

hungry – głodny

laugh – śmiać się

cry – płakać

jump – skakać

shake – trząść się

hide – schować się

sing – śpiewać

play- bawić się

run – biegać

Wyrażenia do piosenki:

How are you feeling today? – Ja się dzisiaj czujesz?

playing in the park – bawić się w parku

eating an ice cream – jeść lody

hugging mummy- przytulać mamusię

hurt my knee –zraniłem się w kolano

toy is broken – zabawka jest zepsuta

lost my daddy – zgubiłem mojego misia

slide is too high – zjeżdżalnia jest za wysoka

here comes a shark – zbliża się rekin

very dark – bardzo ciemno

stroking my cat – głaszczę mojego kota

sleeping in the sun – spać w słońcu

floating in the sea – pływać/unosić się w morzu

Piosenka: „How are you feeling today?”

Ref. Feelings, feelings. Lots of different feelings,

How are you feeling today?

 1. Today is my birthday, I am happy, I am happy.

I’m playing in the park, I am happy, I am happy.

I’m eating an ice cream, I am happy, I am happy, I am happy.

I’m hugging mummy, I am happy, I am happy.

Ref. Feelings, feelings…

 1. Today it is rainy, I am sad, I am sad.

I hurt my knee, I am sad, I am sad.

I am hungry, I am sad, I am sad.

My toy is broken, I am sad, I am sad.

Ref. Feelings, feelings…

 1. I lost my daddy, I am frightened, I am frightened, I am frightened.

The slide is too high, I am frightened, I am frightened.

Here comes a shark, I am frightened, I am frightened.

It’s very dark, I am frightened, I am frightened.

Ref. Feelings, feelings…

 1. It’s story time, I am calm, I am calm.

I’m stroking my cat, I am calm, I am calm.

I’m sleeping in the sun, I am calm, I am calm.

I’m floating in the sea, I am calm, I am calm.

Ref. Feelings, feelings…

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 48-49.

 

STARSZAKI ŚRODA (29.04.)

Słownctwo:

calm – spokojny

angry – zły

surprised – zaskoczony

worried – zmartwiony

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 51-52.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

I’m wearing… a t-shirt. – Mam ubraną… koszulkę./Jestem ubrany w… koszulkę.

clothes – ubrania

jumper – sweter

T-shirt – koszulka

trousers – spodnie

shoes – buty

socks – skarpety

colours – kolory

purple – filoetowy/purpurowy

red – czerwony

green – zielony

yellow – żółty

pink – różowy

brown – brązowy

Rymowanka:

Tok tok, tik tok,

Look at the clock,

It’s the end of English time,

Goodbye Play Box.

Link do ćwiczeń on-line.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 73.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 57.

Słownictwo/wyrażenia:

I’ve got… – Mam…

Yellow – żółty

Red – czerwony

Green – zielony

Funny – zabwany

Blue – niebieski

Some- kilka

Eyes – oczy

Nose – nos

Eyes – oczy

Face – twarz

Piosenka:

I’ve got a cat with yellow eyes.

I’ve got a dog with red nose.

I’ve got a bird with green eyes.

I’ve got a fish with funny face.

I’ve got a turtle with blue eyes.

Pets! Pets! I’ve got some pets.

Pets! Pets! I love pets!

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (29.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) –jeżeli pozostały niewykonane strony w podręczniku to można je uzupełniać w miarę możliwości.

Link do ćwiczeń on-line.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit8%2Fscript_00007.emt.xml&title=Lekcja+7&api=13

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 58.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Utrawalenie rynowanki „What’s your favourite colour?” – Jaki jest twój ulubiony kolor?

Rymowanka:

What’s your favourite colour? Blue! Blue!

What’s your favourite colour? Red! Red!

What’s your favourite colour? Yellow! Yellow!

What’s your favourite colour? Green! Green!

What’s your favourite colour? Orange! Orange!

 

ŚRODA (29.04)

Piosenka: „A Rainbow”

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Red and orange and yellow!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Green and blue!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Indigo and violet too!

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony https://www.diki.pl/ w sytuacji, gdy chcą Państwo się upewnić jak wymawia się poszczególne słówka w języku angielskim:

– wchodzimy na stronę Diki

– wpisujemy słówko i klikamy „lupę”

– klikamy symbol „głośnika” obok słówka (usłyszymy wymowę)

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (20.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

Hooray – hura

I’m wearing – mam na sobie

I’m going out – wychodzę

play – bawić się, grać

bounce –odbijać

splash – pluskać

jump – skakać

throw – rzucać

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 43.

 

STARSZAKI ŚRODA (22.04.)

Piosenka:

Ref. Good morning, good morning,

It’s sunny, it’sunny – Hooray!

 1. I’m wearing my dress,

I’m wearing my sandals,

I’m going out to play!

Let’s bounce!

Ref. Good morning, good morning,

It’s hot, it’s hot – Hooray!

 1. I’m wearing my shorts,

I’m wearing my T-shirt,

I’m going out to play!

Let’s splash!

Ref. Good morning, good morning,

It’s rainy, it’s rainy – Hooray!

 1. I’m wearing my trousers,

I’m wearing my hat,

I’m going out to play!

Let’s jump!

Ref. Good morning, good morning,

It’s cold, it’s cold – Hooray!

 1. I’m wearing my jumper,

I’m wearing my coat,

I’m going out to play!

Let’s throw!

Link do piosenki ze słowami.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 45-47.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (20.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

What’s your favorite color?  – Jaka jest twoja ulubiona pogoda?

Julia is wearing… – Julia ma na sobie… (Jest ubrana w…)

Rymowanka:

What’s your favorite weather?

Sunny, sunny! My favorite is sunny!

What’s your favorite weather?

Cloudy, cloudy. My favorite is cloudy!

What’s your favorite weather?

Rainy, rainy! My favorite is rainy!

What’s your favorite weather?

Windy, windy! My favorite is windy!

What’s your favorite weather?

Snowy, snowy! My favorite is snowy!

Link do rymowanki i ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 69.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 53.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (22.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 71.

Link do historyjki obrazkowej „Picture story”.

 

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

pet – zwierzątko domowe

cat – kot

dog – pies

fish – ryba

turtle – bird

This is a cat – To jest kot

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 54-55.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (20.04.)

What’s your favourite colour? – Jaki jest twój ulubiony kolor?

Rymowanka:

What’s your favourite colour? Blue! Blue!

What’s your favourite colour? Red! Red!

What’s your favourite colour? Yellow! Yellow!

What’s your favourite colour? Green! Green!

What’s your favourite colour? Orange! Orange!

 

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (22.04)

Is it green? – Czy to jest czerwony?

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (06.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

Girl –dziewczynka

Boy – chłopiec

It’s cold/ hot/ rainy/ sunny. – Jest zimno/ gorąco/ deszczowo/ słonecznie.

Link do ćwiczeń on-line.

Na podstawie wykonanych ćwiczeń on-line wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 41 – 42.

 

STARSZAKI ŚRODA (08.04.)

Słownictwo:

Easter – Wielkanoc

basket – koszyk

egg – jajo

chick – kurczak

rabbit – zając

flower – kwiat

„English Play Box 3” strona 85. Wykonaj opaskę na głowę z papieru. Wytnij ozdoby i przyklej do opaski. Nazwij ozdoby w języku angielskim.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (06.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

What’s the weather like today? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

wake up – budzić się

I say – mówię

weather – pogoda

hooray – hura

Piosenka:

I wake up in the morning and what do I say?

What’s the weather like today?

Is it sunny?

Is it rainy?

Is it windy?

Is it snowy?

What’s the weather like today?

Is it windy?

Is it cloudy?

Is it rainy?

Is it snowy?

What’s the weather like today?

I look of my window and what do I say?

It’s sunny today! Hooray!

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 68.

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Na podstawie historyjki obrazkowej link „Picture story” ćwiczeń on-line wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 51.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (08.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 77. Wykonaj wielkanocny koszyczek: pokoloruj, wytnij i sklej.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 75.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (06.04.)

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (08.04)

Słownictwo:

garden – ogród

reinbow – tęcza

unicorn – jednorożec

Link do ćwiczeń on-line.

 

Drodzy Rodzice, bardzo proszę, w miarę możliwości i dostępu do internetu, o ZAŁOŻENIE KONTA na platformie English Play Box (kliknij w link) (ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA – górny prawy róg). Znajdą tam Państwo lekcje cyfrowe dla poszczególnych grup wiekowych (książki w kolorze czerwonym, niebieskim oraz zielonym).

Linki do wykonywanych ćwiczeń będą podawane na bieżąco. PRZED kliknięciem w poniższe linki do ćwiczeń, proszę najpierw wejść na stronę English Play Box i ZALOGOWAĆ się → „PRZEJDŹ DO SERWISU” → „LEKCJE CYFROWE”.

W razie jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt e-mailowy przedszkole.gminne@interia.eu.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (30.03.)

Słownictwo:

cold – zimno

hot – gorąco

rainy – deszczowo

Podręcznik „English Play Box 3” strona 40

 

STARSZAKI ŚRODA (01.04.)

Słownictwo:

T-shirt – koszulka

trousers – spodnie

jumper – sweter

shoes – buty

socks – skarpety

hat – kapelusz

coat – płaszcz

skirt – spódnica

shorts – spodenki

sandals – sandały

dress – sukienka

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (30.03.)

Słownictwo:

sunny – słonecznie

snowy – śnieżnie

rainy – deszczowo

windy – wietrznie

cloudy – pochmurno

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (01.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Link do ćwiczeń on-line.

Na podstawie obejrzanej historyjki wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 67.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 49.

 

MALUSZKI (PONIEDZIAŁEK 30.03./ŚRODA 01.04)

Słownictwo:

blue – niebieski

red – czerwony

green – zielony

yellow – żółty

orange – pomarańczowy

Link do ćwiczeń on-line.

Zabawa ruchowa – link.

Zabawa plastyczna „Namaluj tęczę”.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *