Język angielski

Poniżej znajdą Państwo zadania z języka angielskiego dla poszczególnych grup wiekowych: STARSZAKI, ŚREDNIAKI, MALUSZKI. Są to zadania w podręcznikach oraz ćwiczenia on-line.

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (25.05.)

Wyrażenia:

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Look at the pictures, what is different? – Spójrz, na obrazki, czym się różnią?

Listen and match. – Słuchaj i połącz/dopasuj.

Utrwalenie słownictwa i piosenki „On the farm”.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 65-66.

 

STARSZAKI ŚRODA (27.05.)

Wyrażenia:

Watch, listen and chant. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Look at the pistures, how the animals feeling? – Spójrz na obrazki, jak czują się zwierzęta?

Look, listen and choose. – Spójrz, posłuchaj i wybierz/zaznacz.

How are you feeling today? – Jak się dzisiaj czujesz?

I am  sad. – Jestem smutny.

I am happy. Jestem wesoły.

I am calm. – Jestem spokojny.

I am frightend. – Boję się.

I am angry. – Jestem zły/ zdenerwowany.

I am surprised. – Jestem zaskoczony.

I am worried. – Jestem zmartwiony.

I laugh. – Śmieję się.

Put the pictures together. – Ułóż obrazek.

What animal you see? – Jakie zwierzę widzisz?

Listen and put the pictures in the same order. – Posłuchaj i ułóż obrazki w takiej samej kolejności.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strona 67-69.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (25.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo:

throw – rzuć

kick – kopnij

roll – potocz

bounce – odbij

pass – odrzuć

Wyrażenia:

Look, listen and repeat. – Spójrz, słuchaj i powtórz.

Play the game. – Zagraj w grę.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and find. – Słuchaj i znajdź.

Where is (the number one)? – Gdzie jest cyfra jeden?

Watch and listen to the story. Do you know witch words are missing? – Oglądaj i słuchaj historyjki. Wiesz, jakich słów brakuje?

How do you feel about each activity? – Jak się czułeś wykonując kolejne zadania?

Piosenka “Throw the ball to mummy:

 1. Throw the ball to mummy, mummy, mummy.

Throw the ball to mummy, 1-2-3.

 1. Kick the ball to daddy, daddy, daddy.

Kick the ball to daddy, 1-2-3.

 1. Roll the ball to baby, baby, baby.

Roll the ball to baby, 1-2-3.

 1. Bounce the ball to brother, brother, brother.

Bounce the ball to brother, 1-2-3.

 1. Pass the ball to sister, sister, sister.

Pass the ball to sister, 1-2-3.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wyrażenia:

match – połącz

Listen and choose. Słuchaj i wybierz.

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Connect the dots and color the picture. – Połącz kropki i pokoloruj obrazek.

Piosenka „Shapes”:

Shapes, shapes, I know three shapes.

A circle, a circle goes round and round.

A triangle, a triangle, 1, 2, 3.

A square, 1, 2, 3 and 4.

I know shapes: a circle, a triangle and a square.

Link do ćwiczeń on-line.

 

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 67.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (27.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

Who i sit? – Kto to jest?

Watch, listen and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

This is granny. – To jest babcia.

This is grandpa. – To jest dziadek.

girl – dziewczynka

boy – chłopiec

children – dzieci

Is it a boy or a girl? – To jest chłopiec czy dziewczynka?

Listen and match. – Słuchaj i połącz/dopasuj.

Choose – wybierz

Stand u pif you are a girl. – Wstań jeżeli jesteś dziewczynką.

Sit down if you are a boy. – Usiądź jeżeli jesteś chłopcem.

Put your hands up. – Podnieś ręce w górę.

Put your hands down. – Opuść ręce w dół.

clap – klaszcz

Utrwalenie piosenki  “Throw the ball to mummy”

Link do ćwiczeń on-line1.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit4%2Fscript_00002.emt.xml&title=Lekcja+2&api=13

Link do ćwiczeń on-line 2.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit4%2Fscript_00003.emt.xml&title=Lekcja+3&api=13

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Play the game. – Zagraj w grę.

Is it a square? – Czy to jest kwadrat?

Yes, it is. – Tak, jest. (Tak to jest kwadrat)

Is it big? – Czy jest duży?

Yes, it is. – Tak, jest (duży).

It is smoll. – Jest mały.

Match. – Połącz.

Watch and listen to the story. – Oglądaj i słuchaj historyjki.

Utrwalenie piosenki “Shapes”

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (25.05.)

Wyrażenia:

Watch, liesten and sing. – Oglądaj, słuchaj i śpiewaj.

Listen and match. – Słuchaj i połącz.

Look at the pictures, what is different? – Spójrz na obrazek, znajdź różnice.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (27.05)

Słownictwo/wyrażenia:

Watch, liesten and chant. – Oglądaj, słuchaj i recytuj.

Listen and choose the toys from the song. – Posłuchaj i wybierz zabawki z piosenki.

Put the picture together. – Ułóż obrazek.

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (18.05.)

Utrwalenie słownictwa i piosenki „On the farm”.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 64.

 

STARSZAKI ŚRODA (20.05.)

Utrwalenie słownictwa „Baby animals” i historyjki obrazkowej z poprzedniej lekcji.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strona 63.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (18.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo i wyrażenia „School”

read a book – czytać książkę

erase with a rubber – mazać gumką

draw with a pencil – rysować ołówkiem

colour with crayons – kolorować kredkami

paint with paints – malować farbami

It’s a rubber. – To jest gumka.

Thera are crayons. – To są kredki.

Are they crayons? – Czy to sa kredki?

Yes, they are. – Tak, to są (kredki).

No, they aren’t. – Nie to nie są (farby).

Is this a pencil? – Czy to jest ołowek?

Yes, it is. – Tak, to jest (ołówek).

No, it isn’t. – Nie, to nie jest (ołówek).

Piosenka “What we can do in a classroom?”

What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s read a book.

What do you say?

Yes! Let’s read a book today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s draw with a pencil.

What do you say?

Yes! Let’s draw with a pencil today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s erase with a rubber.

What do you say?

Yes! Let’s erase with a rubber today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s colour with crayons.

What do you say?

Yes! Let’s colour with crayons today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

 1. Let’s paint with paints.

What do you say?

Yes! Let’s paint with paints today.

Ref. What we can do in a classroom?

What we can do today?

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Podsumowanie rozdziału „Pets”

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (20.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

one – jeden

two – dwa

three – trzy

four – cztery

five – pięć

I’m thinking about numer – it’s not five. – Myślę o cyfrze – to nie jest pięć.

Rymownaka „Let’s count”

There is 1 book.

There is 1 book.

There is 1 book and 2 rubbers.

There is 1 book and 2 rubbers.

There is 1 book, 2 rubbers and 3 pencils.

There is 1 book, 2 rubbers and 3 pencils.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils and 4 paints.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils and 4 paints.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils, 4 paints and 5 crayons.

There is 1 book, 2 rubbers, 3 pencils, 4 paints and 5 crayons.

In my classroom.

In my classroom.

Link do ćwiczeń on-line1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

aye (s) – oko (oczy)

nose – nos

mouth – usta/buzia

This is a circle. – To jest koło.

This is a square. – To jest kwadrat.

This is a triangle. – To jest trójkąt.

big – duży

small – mały

Piosenka “Shapes”

Shapes, shapes, I know three shapes.

A circle, a circle goes round and round.

A triangle, a triangle, 1, 2, 3.

A square, a square, 1, 2, 3 and 4.

I know shapes: a circle, a triangle and a square.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 1” strona 64-65.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (18.05.)

Rymownaka “Let’s play!”

 1. Orange teddy. Orange teddy.

Let’s play with orange teddy today.

 1. Red car. Red car.

Let’s play with red car today.

 1. Green ball. Green ball.

Let’s play with green ball today.

 1. Yellow book. Yellow book.

Let’s play with orange teddy today.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (20.05)

Słownictwo/wyrażenia:

favourite – ulubiony

My favourite toy is an orange boll. – Moją ulubioną zabawką jest pomarańczowa piłka.

My favourite toy is a green teddy.- Moją ulubioną zabawką jest zielony miś.

Utrwalenie rymownaki „Let’s play!”

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (11.05.)

Słownictwo:

pig – świnia

cow – krowa

goat – koza

horse – koń

cat – kot

sheep – owca

dog – pies

bird – ptak

rabbit –

chicken – kurczak

duck – kaczka

Piosenka: „On the farm”

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a pig, oink, oink,

a pig, oink oink, a pig, oink oink?

Yes! Here’s a pig, oink oink,

A lovely pink pig on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a cow, moo, moo,

a cow, moo moo, a cow, moo moo?

Yes! Here’s a cow, moo moo,

A black and white cow on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a horse, neigh neigh, a horse,

Neigh neigh, a horse, neigh neigh?

Yes! Here’s a horse, neigh neigh,

A lovely black horse on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a sheep, baa baa,

a sheep, baa baa, a sheep, baa baa?

Yes! Here’s a sheep, baa baa,

a lovely white sheep on the farm.

 1. On the farm, on the farm.

Can I see a chicken, cluk, cluk,

a chicken, ccluck cluck, a chicken, cluck cluck?

Yes! Here’s a chicken, cluck cluck,

a lovely brown chicken on the farm.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 59.

 

STARSZAKI ŚRODA (13.05.)

Słownictwo:

calf – cielę

lamb – owieczka

chick – pisklę/kurczątko

duckling – kaczątko

Utrwalenie słownictwa i piosenki z poprzedniej lekcji.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 60-61.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (11.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wyrażenia:

Point to the blue T-shirt. – Wskaż niebieską koszulkę.

Put your hand up if you like blue. – Podnieś rękę, jeżeli lubisz niebieski.

I like blue. – Lubię niebieski.

Wat’s your favourite colour? Jaki jest twój ulubiony kolor?

My favourite color is blue. – Mój ulubiony kolot to niebieski.

It’s not blue. – To nie jest niebieski.

Piosenka: “Put your hand up if you like blue.”

 1. Point to the blue T-shirt,

I like blue.

Point to the blue T-shirt.

Put your hand up if you like blue.

 1. Point to the green T-shirt,

I like green.

Point to the green T-shirt.

Put your hand up if you like green.

 1. Point to the orange T-shirt,

I like orange.

Point to the orange T-shirt.

Put your hand up if you like orange.

 1. Point to the red T-shirt,

I like red.

Point to the red T-shirt.

Put your hand up if you like red.

 1. Point to the yellow T-shirt,

I like yellow.

Point to the yellow T-shirt.

Put your hand up if you like yellow.

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

Link do ćwiczeń on-line 4.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 63.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (13.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie słownictwa i wyrażeń związanego z kolorami.

Is it blue? – Czy to jest niebieskie?

Yes, it is. – Tak, to jest (niebieskie).

No, it isn’t. – Nie, to nie jest (niebieskie)

Link do ćwiczeń on-line 1.

Link do ćwiczeń on-line 2.

Link do ćwiczeń on-line 3.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wyrażenia:

I’ve got a yellow fish. – Mam żółtą rybę.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (11.05.)

Słownictwo/wyrażenia:

What is it? – Co to jest?

It’s a boll. – To jest piłka.

Utrwalenie piosenki “Com and play with me!”

Link do ćwiczeń on-line.

https://englishplaybox.pl/data/media/level1/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit2%2Fscript_00002.emt.xml&title=Lekcja+2&api=13

 

ŚRODA (13.05)

Wyrażenia:

What is missing? – Czego brakuje?

Put away your toys Paly Box! – Odłóż swoje zabawki na miejsce Play Box!

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (04.05.)

Utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji.

Powtórzenie piosenki: „How are you feeling today?”

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 53-54.

 

STARSZAKI ŚRODA (06.05.)

Utrwalenie słownictwa z poprzedniej lekcji.

Link do historyjki obrazkowej –„PICTURE STORY”.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 55-57.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (04.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Utrwalenie poznanego słownictwa.

Link do ćwiczeń on-line.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) – jeżeli pozostały w książce jakieś niewykonane karty, należy je uzupełnić.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 59.

Słownictwo/wyrażenia:

Let’s feed the dog. – Nakarmmy psa.

Tweet! – Ćwir!

Miaow!– Miał!

Woof!– Chał!

Swish!– Szu!

Flap!– Klap!

Rymowanka: “Pets Chant”

One yellow bird. Tweet! Tweet!

Two orange cats. Miaow! Miaow!

Three red dogs. Woof! Woof!

Four blue fish. Swish! Swish!

Five green turtles. Flap! Flap!

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (06.05.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Przypomnienie słownictwa związanego z kolorami.

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Is it a fish? – Czy to jest ryba?

Yes, it is. – Tak, jest.

No, it

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 61.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

Powtórzenie piosenki „I love pets”.

Utrwalenie rymowanki: “Pets Chant”

One yellow bird. Tweet! Tweet!

Two orange cats. Miaow! Miaow!

Three red dogs. Woof! Woof!

Four blue fish. Swish! Swish!

Five green turtles. Flap! Flap!

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (04.05.)

Utrawalenie piosenki „A rainbow”, nazw kolorów, rynowanki „What’s your favourite colour?”.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (06.05)

Słownictwo:

book – książka

doll – lalka

car – samochód

teddy – miś

boll – piłka

Com and play with me! – Choć się ze mną pobawić!

drive – jeździć

bounce – odbijać

cuddle – przytulać

read – czytać

tee – herbata

Piosenka: Com and play with me!

 1. Come and play with me.

Let’s drive a car, let’s bounce a ball.

Come and play with me.

 1. Come and play with me.

Let’s cuddle a teddy, let’s read a book.

Come and play with me.

 1. Come and play with me.

Let’s have tea with baby doll

Come and play with me.

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Słownictwo:

feelings – uczucia

happy – szczęśliwy

sad – smutny

frightened – przerażony

calm – spokojny

hungry – głodny

laugh – śmiać się

cry – płakać

jump – skakać

shake – trząść się

hide – schować się

sing – śpiewać

play- bawić się

run – biegać

Wyrażenia do piosenki:

How are you feeling today? – Ja się dzisiaj czujesz?

playing in the park – bawić się w parku

eating an ice cream – jeść lody

hugging mummy- przytulać mamusię

hurt my knee –zraniłem się w kolano

toy is broken – zabawka jest zepsuta

lost my daddy – zgubiłem mojego misia

slide is too high – zjeżdżalnia jest za wysoka

here comes a shark – zbliża się rekin

very dark – bardzo ciemno

stroking my cat – głaszczę mojego kota

sleeping in the sun – spać w słońcu

floating in the sea – pływać/unosić się w morzu

Piosenka: „How are you feeling today?”

Ref. Feelings, feelings. Lots of different feelings,

How are you feeling today?

 1. Today is my birthday, I am happy, I am happy.

I’m playing in the park, I am happy, I am happy.

I’m eating an ice cream, I am happy, I am happy, I am happy.

I’m hugging mummy, I am happy, I am happy.

Ref. Feelings, feelings…

 1. Today it is rainy, I am sad, I am sad.

I hurt my knee, I am sad, I am sad.

I am hungry, I am sad, I am sad.

My toy is broken, I am sad, I am sad.

Ref. Feelings, feelings…

 1. I lost my daddy, I am frightened, I am frightened, I am frightened.

The slide is too high, I am frightened, I am frightened.

Here comes a shark, I am frightened, I am frightened.

It’s very dark, I am frightened, I am frightened.

Ref. Feelings, feelings…

 1. It’s story time, I am calm, I am calm.

I’m stroking my cat, I am calm, I am calm.

I’m sleeping in the sun, I am calm, I am calm.

I’m floating in the sea, I am calm, I am calm.

Ref. Feelings, feelings…

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 48-49.

 

STARSZAKI ŚRODA (29.04.)

Słownctwo:

calm – spokojny

angry – zły

surprised – zaskoczony

worried – zmartwiony

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 51-52.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

I’m wearing… a t-shirt. – Mam ubraną… koszulkę./Jestem ubrany w… koszulkę.

clothes – ubrania

jumper – sweter

T-shirt – koszulka

trousers – spodnie

shoes – buty

socks – skarpety

colours – kolory

purple – filoetowy/purpurowy

red – czerwony

green – zielony

yellow – żółty

pink – różowy

brown – brązowy

Rymowanka:

Tok tok, tik tok,

Look at the clock,

It’s the end of English time,

Goodbye Play Box.

Link do ćwiczeń on-line.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 73.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 57.

Słownictwo/wyrażenia:

I’ve got… – Mam…

Yellow – żółty

Red – czerwony

Green – zielony

Funny – zabwany

Blue – niebieski

Some- kilka

Eyes – oczy

Nose – nos

Eyes – oczy

Face – twarz

Piosenka:

I’ve got a cat with yellow eyes.

I’ve got a dog with red nose.

I’ve got a bird with green eyes.

I’ve got a fish with funny face.

I’ve got a turtle with blue eyes.

Pets! Pets! I’ve got some pets.

Pets! Pets! I love pets!

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (29.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) –jeżeli pozostały niewykonane strony w podręczniku to można je uzupełniać w miarę możliwości.

Link do ćwiczeń on-line.

https://englishplaybox.pl/data/media/level2/scorm-emt.html?sco=content%2Flearningunit8%2Fscript_00007.emt.xml&title=Lekcja+7&api=13

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 58.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (27.04.)

Utrawalenie rynowanki „What’s your favourite colour?” – Jaki jest twój ulubiony kolor?

Rymowanka:

What’s your favourite colour? Blue! Blue!

What’s your favourite colour? Red! Red!

What’s your favourite colour? Yellow! Yellow!

What’s your favourite colour? Green! Green!

What’s your favourite colour? Orange! Orange!

 

ŚRODA (29.04)

Piosenka: „A Rainbow”

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Red and orange and yellow!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Green and blue!

 1. A rainbow, a rainbow.

A rainbow has lots of colours.

Indigo and violet too!

Link do ćwiczeń on-line.

 

 

Zapraszam Państwa do odwiedzenia strony https://www.diki.pl/ w sytuacji, gdy chcą Państwo się upewnić jak wymawia się poszczególne słówka w języku angielskim:

– wchodzimy na stronę Diki

– wpisujemy słówko i klikamy „lupę”

– klikamy symbol „głośnika” obok słówka (usłyszymy wymowę)

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (20.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

Hooray – hura

I’m wearing – mam na sobie

I’m going out – wychodzę

play – bawić się, grać

bounce –odbijać

splash – pluskać

jump – skakać

throw – rzucać

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj zadanie z podręcznika „English Play Box 3” strona 43.

 

STARSZAKI ŚRODA (22.04.)

Piosenka:

Ref. Good morning, good morning,

It’s sunny, it’sunny – Hooray!

 1. I’m wearing my dress,

I’m wearing my sandals,

I’m going out to play!

Let’s bounce!

Ref. Good morning, good morning,

It’s hot, it’s hot – Hooray!

 1. I’m wearing my shorts,

I’m wearing my T-shirt,

I’m going out to play!

Let’s splash!

Ref. Good morning, good morning,

It’s rainy, it’s rainy – Hooray!

 1. I’m wearing my trousers,

I’m wearing my hat,

I’m going out to play!

Let’s jump!

Ref. Good morning, good morning,

It’s cold, it’s cold – Hooray!

 1. I’m wearing my jumper,

I’m wearing my coat,

I’m going out to play!

Let’s throw!

Link do piosenki ze słowami.

Wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 45-47.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (20.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

What’s your favorite color?  – Jaka jest twoja ulubiona pogoda?

Julia is wearing… – Julia ma na sobie… (Jest ubrana w…)

Rymowanka:

What’s your favorite weather?

Sunny, sunny! My favorite is sunny!

What’s your favorite weather?

Cloudy, cloudy. My favorite is cloudy!

What’s your favorite weather?

Rainy, rainy! My favorite is rainy!

What’s your favorite weather?

Windy, windy! My favorite is windy!

What’s your favorite weather?

Snowy, snowy! My favorite is snowy!

Link do rymowanki i ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 69.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 53.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (22.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 71.

Link do historyjki obrazkowej „Picture story”.

 

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Słownictwo/wyrażenia:

pet – zwierzątko domowe

cat – kot

dog – pies

fish – ryba

turtle – bird

This is a cat – To jest kot

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 54-55.

Link do słówek i ćwiczeń on-line.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (20.04.)

What’s your favourite colour? – Jaki jest twój ulubiony kolor?

Rymowanka:

What’s your favourite colour? Blue! Blue!

What’s your favourite colour? Red! Red!

What’s your favourite colour? Yellow! Yellow!

What’s your favourite colour? Green! Green!

What’s your favourite colour? Orange! Orange!

 

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (22.04)

Is it green? – Czy to jest czerwony?

Link do ćwiczeń on-line.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (06.04.)

Słownictwo/wyrażenia:

Girl –dziewczynka

Boy – chłopiec

It’s cold/ hot/ rainy/ sunny. – Jest zimno/ gorąco/ deszczowo/ słonecznie.

Link do ćwiczeń on-line.

Na podstawie wykonanych ćwiczeń on-line wykonaj zadania z podręcznika „English Play Box 3” strony 41 – 42.

 

STARSZAKI ŚRODA (08.04.)

Słownictwo:

Easter – Wielkanoc

basket – koszyk

egg – jajo

chick – kurczak

rabbit – zając

flower – kwiat

„English Play Box 3” strona 85. Wykonaj opaskę na głowę z papieru. Wytnij ozdoby i przyklej do opaski. Nazwij ozdoby w języku angielskim.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (06.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Słownictwo/wyrażenia:

What’s the weather like today? – Jaka jest dzisiaj pogoda?

wake up – budzić się

I say – mówię

weather – pogoda

hooray – hura

Piosenka:

I wake up in the morning and what do I say?

What’s the weather like today?

Is it sunny?

Is it rainy?

Is it windy?

Is it snowy?

What’s the weather like today?

Is it windy?

Is it cloudy?

Is it rainy?

Is it snowy?

What’s the weather like today?

I look of my window and what do I say?

It’s sunny today! Hooray!

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 68.

Link do ćwiczeń on-line.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Na podstawie historyjki obrazkowej link „Picture story” ćwiczeń on-line wykonaj zadanie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 51.

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (08.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

„English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 77. Wykonaj wielkanocny koszyczek: pokoloruj, wytnij i sklej.

 

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 75.

 

MALUSZKI

PONIEDZIAŁEK (06.04.)

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚRODA (08.04)

Słownictwo:

garden – ogród

reinbow – tęcza

unicorn – jednorożec

Link do ćwiczeń on-line.

 

Drodzy Rodzice, bardzo proszę, w miarę możliwości i dostępu do internetu, o ZAŁOŻENIE KONTA na platformie English Play Box (kliknij w link) (ZAKŁADANIE NOWEGO KONTA – górny prawy róg). Znajdą tam Państwo lekcje cyfrowe dla poszczególnych grup wiekowych (książki w kolorze czerwonym, niebieskim oraz zielonym).

Linki do wykonywanych ćwiczeń będą podawane na bieżąco. PRZED kliknięciem w poniższe linki do ćwiczeń, proszę najpierw wejść na stronę English Play Box i ZALOGOWAĆ się → „PRZEJDŹ DO SERWISU” → „LEKCJE CYFROWE”.

W razie jakichkolwiek pytań lub trudności prosimy o kontakt e-mailowy przedszkole.gminne@interia.eu.

 

STARSZAKI PONIEDZIAŁEK (30.03.)

Słownictwo:

cold – zimno

hot – gorąco

rainy – deszczowo

Podręcznik „English Play Box 3” strona 40

 

STARSZAKI ŚRODA (01.04.)

Słownictwo:

T-shirt – koszulka

trousers – spodnie

jumper – sweter

shoes – buty

socks – skarpety

hat – kapelusz

coat – płaszcz

skirt – spódnica

shorts – spodenki

sandals – sandały

dress – sukienka

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI PONIEDZIAŁEK (30.03.)

Słownictwo:

sunny – słonecznie

snowy – śnieżnie

rainy – deszczowo

windy – wietrznie

cloudy – pochmurno

Link do ćwiczeń on-line.

 

ŚREDNIAKI ŚRODA (01.04.)

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE NIEBIESKIM.

Link do ćwiczeń on-line.

Na podstawie obejrzanej historyjki wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 2” (NIEBIESKI) -strona 67.

DLA DZIECI Z PODRĘCZNIKIEM W KOLORZE CZERWONYM.

Link do ćwiczeń on-line.

Wykonaj ćwiczenie w podręczniku „English Play Box 1” (CZERWONY) -strona 49.

 

MALUSZKI (PONIEDZIAŁEK 30.03./ŚRODA 01.04)

Słownictwo:

blue – niebieski

red – czerwony

green – zielony

yellow – żółty

orange – pomarańczowy

Link do ćwiczeń on-line.

Zabawa ruchowa – link.

Zabawa plastyczna „Namaluj tęczę”.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *