Spektakl ekologiczny „Baron Smog”

W dniu 11. 04 grupa starszaków z naszego przedszkola obejrzała  w kinie spektakl ekologiczny.

Niska emisja, smog, zanieczyszcze­nie powi­etrza, seg­re­gacja odpadów — to najważniejsze tem­aty przed­staw­ione  w spek­taklu  pt: „Baron Smog”.  Inter­ak­ty­wny spek­takl eko­log­iczny to poza wartością edukacyjną duża dawka śmiechu i dobrej zabawy. Właśnie dlat­ego przed­szko­laki bardzo chęt­nie uczest­niczą w takich przed­staw­ieni­ach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *