Spektakl ekologiczny dla dzieci

Jakie kon­sek­wencje dla środowiska niesie spalanie śmieci w piecach, co to jest smog, niska emisja, jak seg­re­gować odpady, co robić z elek­trośmieci­ami – to najważniejsze tem­aty, które przed­staw­ione zostały spek­taklu eko­log­icznym.

Pro­fesjon­alni aktorzy teatralni przedstawili udany spek­takl i zapewnili wspani­ałą zabawę połąc­zoną z dużą dawką infor­ma­cji z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *